Tag: Akira Amemiya

Sorairo Utility – Anime original de golfe ganha trailer

Temos o primeiro ‘trailer’ do anime Sorairo Utility. De acordo com informações,…

Rafael Shinzo