Tag: Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu

Nakitai Watashi wa Neko – Filme estreará primeiro na Netflix

Com a recente notícia de seu adiamento, foi anunciado que o anime…

Alann

Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu – Anime original recebe trailer

Foi anunciado um novo anime original, intitulado Nakitai Watashi wa Neko wo…

Alann