Tag: Yoshimasa Hiraike

Kuro no Shoukanshi tem nova imagem promocional revelada

O anime Kuro no Shoukanshi (Black Summoner) teve uma nova imagem promocional revelada. De acordo…

Rafael Shinzo

Kuro no Shoukanshi estreia dia 9 de junho

O anime Kuro no Shoukanshi (Black Summoner) teve sua data de estreia revelada. De acordo…

Rafael Shinzo

Momokuri – Anime ganha trailer

O mangá de Kurose(Momokuri) ganha nova trailer da adaptação, estreia está agendada…

Rafael Shinzo